“Geloof groeit wanneer het wordt geleefd en gevormd door liefde.”

 

Paus Franciscus